Donează!

Donează timp!

Ajută copiii, devenind voluntar alături de noi. Trimite-ne un email la adresa noi@ajutămcopiii.ro și spune-ne de ce vrei să te implici și care este disponibilitatea ta!

Donează prin transfer bancar!

Ajută copiii printr-un transfer bancar în contul Asociației. Vom avea grijă ca ceea ce primim să asigure strictul necesar pentru cât mai mulți copii din medii devaforizate.

Cont bancar: RO70BRDE170SA70737511700

Beneficiar: Asociația Ajută copiii din județul Dolj

Ești persoană fizică?

Ajută copiii, redirecționând 3,5% din impozitul pe venit.

Întrebări frecvente

Cine poate redirecționa 3,5%?

Dacă sunteți angajat, pensionar sau realizați venituri din alte activități, atunci aveți posibilitatea de a redirecționa 3.5% din impozitul anual pentru a sprijini activitatea Credere. În categoria veniturilor realizate din alte activități intră următoarele: activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă; activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit; activităţi independente impuse pe bază de normă de venit; cedarea folosinţei bunurilor; drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real. De menționat că cei care au o pensie mai mică de 2000 de lei nu pot depune Declarația 230, întrucât acestea sunt neimpozabile. Prin urmare, pensionarii cu pensii mai mici de 2000 de lei nu pot redirecționa 3.5% din impozit deoarece nu plătesc impozit pe venit.

Ce date trebuie să completez?

Completați strict rubrica „I. Date de identificare a contribuabilului”, urmând ca la final să aplicați semnătura dumneavoastră în căsuța „Semnătură contribuabil”. Suma aferentă impozitului anual nu trebuie completată de către dumneavoastră, această urmând a fi calculată direct de către ANAF. Toate celelalte date necesare sunt precompletate de către noi. Începând cu acest an, contribuabilii pot opta să distribuie sumele aferente impozitului anual pentru o durată de 2 ani.

Cum depun formularul?

Formularul se poate depune:

a) direct la ghișeul Administrației Financiare aferente domiciliului dumneavoastră; adresele Administrațiilor financiare se pot verifica pe site-ul ANAF aici.

b) prin poștă, ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire, transmisă Administrației Financiare aferente domiciliului dumneavoastră;

c) online, prin intermediul Spațiul Privat Virtual ANAF.

De asemenea, aveți posibilitatea de a ne transmite formularele completate și semnate la sediul nostru din str. Spiru Haret, nr. 26, Craiova, județ Dolj, urmând ca reprezentanții asociației să se ocupe de depunerea formularelor la ANAF.

Până când pot depune formularul?

Formularul se poate depune până la data de 25 iunie 2020.